20.12.2018

SPOTKANIE SZKOLENIOWO - INFORMACYJNE Z URZĘDEM PRACY

Zapraszamy na Spotkanie z Urzędem Pracy kierowane dla przedsiębiorców z powiatu bełchatowskiego, tematyka spotkania:

  • KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy) – informacje o kryteriach przyznawania środków z tego funduszu;

  • Informacje o podziale środków na aktywne zwalczanie bezrobocia i kryteria przyznawania;

  • Zatrudnienia cudzoziemców – aktualne problemy.

Szkolenie odbędzie się 15 stycznia 2019 (wtorek) od godz. 11:00 w sali nr 29 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bełchatowie przy ul. Bawełnianej 3.

Informacje oraz zapisy pod adresem: biuro@rigbelchatow.bai.pl do 21 grudnia 2018 r. (dane do zgłoszenia: imię/nazwisko, telefon kontaktowy, nazwa firmy)

02.10.2018

ZMIANY W REGULAMINIE DOFINANSOWANIA EMISJI REKLAM PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ NA TERENIE GMINY KLESZCZÓW

Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów informuje przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Kleszczów o możliwości skorzystania z dofinansowania do emisji reklamy  swojej działalności  nie tylko na łamach czasopism ale również na platformach internetowych.

02.10.2018

REGULAMIN ODDAWANIA NIERUCHOMOŚCI W DZIERŻAWĘ W FUNDACJI ROZWOJU GMINY KLESZCZÓW

Zarząd Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów pragnie poinformować, że w dniu 4 września 2018 r podjął Uchwałę w sprawie przyjęcia „Regulamin oddawania nieruchomości gruntowych w dzierżawę w Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów” Dzierżawcą może zostać osoba fizyczna oraz osoba prawna.

Roczne stawki czynszu za dzierżawę gruntów:

-  za grunty rolne – 100 zł/ ha brutto

-  za użytki zielone – 50 zł/ha brutto.

Jeden dzierżawca może posiadać nie więcej niż 15 ha

 

14.09.2018

DOSTAWA ZBOŻA ZAKOŃCZONA

Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów uprzejmie informuje, że w dniu 12.09.2018 r. Centrala nasienna P.P.H. AGRONAS Sp. z o.o. dostarczyła  ponad 53 tony kwalifikowanego materiału siewnego zbóż ozimych dla 106 rolników naszej gminy.

Rolnicy już w czerwcu mogli składać wnioski do Fundacji, o dofinansowanie niezbędnego materiału siewnego. Fundacja dofinansowała zakup wnioskowanej przez rolników ilości zbóż w kwocie 50.650,00 zł.

Deklarujemy  dofinansowanie do materiału siewnego zbóż jarych i sadzeniaków w 2019 r.  O  terminie składania wniosków w tej sprawie będzie informować w odpowiednim czasie.

10.09.2018

WARSZTATY Z PROGRAMOWANIA

Zapraszamy na kolejną edycję warsztatów z programowania! 🤖 Rejestracja na innotechlabs.pl/rejestracja

 
 
30.08.2018

TERMINY I MIEJSCA DOSTAWY ZBOŻA 

Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów informuje wszystkich rolników, którzy złożyli

wnioski na zakup materiału siewnego zbóż ozimych, że dostawa  zamówionego zboża

odbędzie  się w dniu   12 września  2018 r. w/g  poniższego harmonogramu:

 

OBWÓD I

Kleszczów - parking obok kościoła ul. Ogrodowa  w godz. 10.15 -  12.00

Łuszczanowice - parking obok Przedszkola w godz. 12-15 – 14.00

Antoniówka - droga w kierunku Kocielizny w godz. 14.15 – 14.30  

Żłobnica - droga obok placu zabaw ul. Sosnowa  w godz. 14.40 -  15.10

Kamień -  Kamień nr. 40 w godz.  15.25 -  15.45

 

OBWÓD II

Łękińsko - droga do Spółdzielni w godz.   10.15 – 12.00

Wolica - parking przy boisku  w godz.   12.15 -  14.30

Czyżów -  parking obok Domu Kultury w godz.  14.45 – 15.20

 

Wszystkich  odbierających rolników informujemy, że przy odbiorze  zamówionego zboża, należy wpłacić określoną sumę, w/ g wcześniejszej informacji telefonicznej pracownika Fundacji. (kwota wyliczona w/g zasad wynikających z Regulaminu).

29.08.2018

WYNIKI KONKURSU „PLEBISCYT TALENT"

21 sierpnia br. odbyło się posiedzenie Komisji konkursowej „Plebiscyt Talent”, w skład której weszli członkowie Zarządu Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów oraz Dyrektorzy szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Kleszczów. Wnioski o przyznanie jednorazowej nagrody pieniężnej za osiągnięcia naukowe złożyło łącznie 31 uczniów/studentów. Komisja konkursowa przy ocenianiu wniosków wzięła pod uwagę przede wszystkim prestiż określonych olimpiad, konkursów, projektów czy zdobytej ponadprogramowej i udokumentowanej wiedzy czy aktywności w danej dziedzinie.

 Komisja postanowiła przyznać następujące nagrody:

- w kategorii szkół podstawowych – 5 nagród

- w kategorii szkół  gimnazjalnych – 2 nagrody

- w kategorii szkół ponadgimnazjalnych– 1 nagroda

- w kategorii uczelni wyższych – 2 nagrody

Łączna kwota jaka przeznaczyła Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów na nagrody dla uczniów i studentów wynosi: 10.400,00 zł brutto

Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się 12 września br. w biurze Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów.

21.08.2018

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA DOSTAWĘ MATERIAŁU SIEWNEGO

30.07.2018

SZANOWNI ROLNICY GMINY KLESZCZÓW

Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów uprzejmie Państwa informuje, że z uwagi na niskie plony, a także w częstych przypadkach braku pełnego wykształcenia lub zrośnięcia ziaren koszonych zbóż , o czym rolnicy mogli się przekonać dopiero teraz, ustala  się   nowy dodatkowy termin na składanie wniosków o dofinansowanie zakupu materiału siewnego zbóż ozimych do 6 sierpnia br. Podkreślamy jednak, że ze względu  na planowany termin zakupu i dostawy materiału siewnego, a także termin jesiennych zasiewów data 6 sierpnia br. jest terminem ostatecznym.

Warunki pogodowe w tegorocznym okresie wegetacyjnym negatywnie wpłynęły nie tylko na jakość, ale również na ilość zbieranych plonów, dlatego też Zarząd Fundacji rozumiejąc trudną sytuację rolników postanawia dofinansować nie 60%, a 75 % kwoty wynikającej z różnicy pomiędzy ceną rynkową zboża, a ceną zboża kwalifikowanego ( dot. wszystkich wniosków )

 

Jednocześnie informujemy, że dotychczas złożone wnioski rolników o dofinansowanie do zakupu materiału siewnego zostały podliczone i Fundacja wystąpiła do  7 podmiotów  (głównie Centrali Nasiennych ) z zaproszeniem do  złożenia ofert, na sprzedaż zamówionych przez  rolników ilościowo i gatunkowo odmian zbóż ozimych. Oczekiwany termin złożenia ofert to 20 sierpnia br. natomiast planowany termin dostawy zakupionego zboża siewnego, to 5 – 6 września br. Chcemy również podkreślić, że wnioski złożone w dodatkowym okresie doślemy również do tych firm, aby wszystkie w/w terminy były zachowane.

Ponadto pragniemy poinformować, że cena 100 kg materiału siewnego będzie znana Fundacji po złożeniu przez oferentów ofert, wtedy też będzie znana cena dopłat dla rolników do poszczególnych  gatunków zakupywanych zbóż.

28.06.2018

TERMINY SPOTKAŃ ROLNIKÓW W CELU PRZEPROWADZENIA BADAŃ ANALITYCZNYCH W ZAKRESIE ODCZYNU pH I ZASOBNOŚCI GLEB ( P, K, Mg )

Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów uprzejmie zawiadamia wszystkich rolników z terenu 

Gminy Kleszczów iż Zarząd Fundacji zawarł umowę z OKRĘGOWĄ STACJĄ CHEMICZNO

 – ROLNICZĄ w Łodzi , która przeprowadzi badania analityczne w zakresie  odczynu pH

i zasobności gleb (P , K, Mg ), oraz określi potrzeby wapnowania dla zgłoszonych przez

rolników działek.

 W związku z powyższym rolnicy, którzy złożyli wnioski o udział w programie pomocy w

 zakresie rozwoju i obniżenia kosztów produkcji rolniczej, poprzez poprawę jakości gleb

wykorzystywanych rolniczo na terenie Gminy Kleszczów proszeni są o przybycie na spotkanie

z pracownikiem w/w Stacji, celem pobrania pudełek na próbki i sprzętu do pobierania próbek.

 

Terminy  spotkań:

 

6 SIERPNIA (poniedziałek)

KAMIEŃ   - godz. 17: 00  posesji nr 40

ŻŁOBNICA -  godz. 17:30 – u sołtysa

ANTONIÓWKA -   godz. 18: 00 – Dom Kultury

 

10 SIERPNIA (piątek )

ŁUSZCZANOWICE  - 17:00 Dom Kultury

KLESZCZÓW  -  18:00 u sołtysa

 

17  SIERPNIA (piątek )

ŁĘKIŃSKO – 17:00 Dom Kultury

WOLICA  -  18:00 Dom Kultury