EDUKACJA

 

Na całym świecie podejmuje się coraz więcej działań promujących naukę.  W dobie Internetu jest ona zasobem dostępnym prawie dla każdego. Jednak naukę i innowację w naszych czasach tworzą fascynaci, którzy potrafią pracować zespołowo. Inni stają się tylko biernymi odbiorcami i użytkownikami wynalazków. To dlatego trzeba popularyzować naukę i starać się zafascynować nią społeczeństwo. Patrzeć bardzo szeroko. Dorośli, którzy interesują się nauką, kulturą mogą te zainteresowania zaszczepiać młodszym. Dzieci, młodzież mają niezwykły zapał, nie dostrzegają barier, a ich fantazja jest niesamowita - idealne cechy współczesnego naukowca. Te cechy należy wspierać i rozwijać, wychodzić poza szkolne lekcyjne ramy.

TECHNIKUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII 

 

Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów wspiera działania zwiazane z popularyzacją nauki i rozwoju edukacji. Działalność proedukacyjna to jedna z dróg do integracji lokalnej społeczności i sposób na promocję gminy jako miejsca, które sprzyja rozwojowi dzieci i młodzieży.Magnesem takim jest Technikum Nowoczesnych Technologi im. Jana Pawła II  w Kleszczowie tworzy Zespół Szkół Ponadgimnazjalny z Liceum Ogólnokształcącym.Technikum to szkoła, która daje wykształcenie średnie ale i zawód. W związku z pojawieniem się nowoczesnych technologii w przemyslę, mechtronika jest bardzo atrakcyjnym i poszukiwanym na rynku pracy zawodem.

 

I Festiwal Nauki i Kultury był okazją do zaprezentowania przez uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych bazy dydaktycznej szkoły oraz ich umiejętności. Udało się zaprosić naukowców z Uniwersytetu Śląskiego. W organizacji imprezy wzięli również udział Giganty Mocy PGE. Zwiedzający – szczególnie dzieci – byli zachwyceni nauką w takim przystępnym wydaniu. Na zakończenie festiwalu odbył się koncert w wykonaniu akordeonisty Przemysława Wojciechowskiego i naszej Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Kleszczów – laureatów konkursów krajowych i międzynarodowych. I Festiwal Nauki i Kultury to jedna z form dzięki której nasza gmina rozwija się i staje lokalnym ośrodkiem nauki i kultury do którego ściągają inwestorzy i nowi mieszkańcy.

 

Odwiedź stronę Festiwalu Nauki i Kultury

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

 

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku Gminy Kleszczów zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 30.04.2015r. i wtedy rozpoczęło swoją działalność. Stowarzyszenie U3W Gminy Kleszczów wychodzi naprzeciw seniorom gminy w przystosowaniu się do problemu wieku emerytalnego, godnego i aktywnego spędzania czasu nadchodzącej starości, właściwego dbania o zdrowie i rozwój intelektualny, przystosowania się i nadążania za stale rozwijającą się cywilizacją, likwidowaniu depresji, związanej ze starzeniem się i poczuciem nieprzydatności związanej z zakończeniem pracy poprzez:

 

HARCERSTWO

 

FRGK udziela wparcia dla Próbnej Kleszczowskej Drużyny Harcerskiej "Niebo" poprzez ufundowanie mundurków. Pomoc dla drużyny realizujemy działając w ramach celu statutowego określonego jako dofinansowanie edukacji oraz celu promocyjnego (godło gminy na mundurkach i w postaci nadruku w harcówce). Traktujemy drużynę harcerską jako pozaszkolną placówkę edukacyjną.