200 ha Strefy przemysłowe

Lokalizacja w centrum Polski. Doskonale rozwinięta infrastruktura drogowa. Możliwość skorzystania z przywilejów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w cenie 25 zł/m2 + VAT. Tereny inwestycyjne uzbrojone w stopniu zaawansowanym z możliwością szybkiego docelowego dozbrojenia gruntów.

15 PLN/m2 + VAT Atrakcyjna cena

Atrakcyjne ceny mediów (prąd, woda, ścieki). Możliwość wyboru modelu zakupu lub dzierżawy gruntu. Preferencyjne warunki zarówno dla bardzo małych jak i dużych inwestycji.

70 % Pomoc publiczna

Pomoc w rekrutacji pracowników. Aktywny udział w szkoleniu nowo zatrudnionych pracowników jak i w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych dla osób już zatrudnionych. Pomoc w uzyskaniu finansowania oraz integracji przedsięwzięć.

Znakomita lokalizacja w centrum Polski

W połowie drogi między Warszawą a Katowicami.

15 km - do drogi krajowej nr 1
25 km - do drogi krajowej nr 8
1 h - do lotniska w Łodzi
1.5 h - do lotniska w Katowicach