15.03.2017

DOSTAWA ZBOŻA I SADZENIAKÓW ZAKOŃCZONA

W dniu 14 marca 2017 r. wszystkim rolnikom, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie do materiału siewnego i sadzeniaków zostało dostarczone zboże i sadzeniaki. Dostawcą była Firma Nasienna GRANUM z/s w Wodzieradach. Łącznie z dofinansowania skorzystało 91 rolników.

08.03.2017

TERMINY DOSTAWY MATERIAŁU SIEWNEGO I SADZENIAKÓW

Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów informuje, że w dniu 8 marca br. została podpisana umowa z Firmą Nasienną GRANUM z/s w Wodzieradach na dostawę materiału siewnego zbóż jarych i sadzeniaków.

Zgodnie z ustaleniami umowy dostawa zbóż i sadzeniaków będzie miała miejsce w dniu 14 marca 2017 r.

W związku w powyższym prosimy wszystkich rolników, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie do materiału siewnego i sadzeniaków o zgłoszenie się po ich odbiór w niżej wymienionych miejscach i godzinach

CZYŻÓW – 9:15 – 9:50 – Parking przy Domu Kultury

ŁĘKIŃSKO – 10:00 – 11:00 – Droga do Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej ul. Topolowa

WOLICA – 11:10 – 12:20 – Parking przy boisku

ŁUSZCZANOWICE – 12:30 – 14:00 – Plac przy mleczarni

KLESZCZÓW – 9:15- 10:30 - Parking przy Kościele ul. Ogrodowa

ŻŁOBNICA  – 10:35 – 11:35 – Droga przy placu zabaw ul. Sosnowa

ANTONIÓWKA – 11:45 – 12:10 – Droga w kierunku Kocielizny

Informujemy również, że ustaloną kwotę płatności przez każdego rolnika należy uiścić przy odbiorze zamówionego materiału siewnego i sadzeniaków. 

07.03.2017

JAGODA KAMCZACKA - SZKOLENIE

Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów serdecznie zaprasza rolników z terenu Gminy Kleszczów na bezpłatne szkolenie na temat:

1. jagoda kamczacka - nowy gatunek sadowniczy do uprawy integrowanej lub ekologicznej

2.zakładanie plantacji i dobór odmian jagody kamczackiej do produkcji towarowej.

Szkolenie przeprowadzone zostanie przez dr. hab. Elżbietę Rozpara z Instytutu Ogrodnictwa ze Skierniewic. Szkolenie odbędzie się 15 marca br. o godz. 11:00 w sali „klubowej” Solpark Kleszczów (przy kasach basenowych) i w całości sfinansowane będzie przez Fundację Rozwoju Gminy Kleszczów

01.03.2017

BORÓWKA AMERYKAŃSKA - BEZPŁATNE SZKOLENIE

Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów serdecznie zaprasza rolników z terenu Gminy Kleszczów na bezpłatne szkolenie na temat  borówki amerykańskiej

Szkolenie odbędzie się 11 marca br. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Solpark Kleszczów (przy Auli) i w całości sfinansowane będzie przez Fundację Rozwoju Gminy Kleszczów.

01.03.2017

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA DOSTAWĘ MATERIAŁU SIEWNEGO I SADZENIAKÓW

Informujemy, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę:

Firma Nasienna „GRANUM” – J. Manias, S. Menc, J. Szymański Spółka jawna 

Wodzierady 81

98-105 Wodzierady

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

27.02.2017

TERMINY PRZYJĘĆ LEKARZA PEDIATRY MARZANNY BARTOSIEWICZ W MIESIĄCU MARCU

Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów informuje,że lekarz pediatra Marzanna Bartosiewicz będzie przyjmować pacjentów w marcu we wtorki 7,14,21,28, w godz. 9:00 - 12:00 oraz soboty 4,25 w godz.9:00 - 12:00 pokój nr 116 w Ośrodku Zdrowia w Kleszczowie.

20.02.2017

NOWY REGULAMIN DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Zarząd Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów  pragnie poinformować, że w dniu 15 lutego 2017r. podjął Uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowania emisji reklam przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Kleszczów.

20.02.2017

ZAPISY NA SZKOLENIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów planuje w miesiącu marcu/kwietniu  br. zorganizować szkolenie dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Kleszczów w zakresie zmian wprowadzonych w styczniu 2017 r. dotyczących podatku VAT oraz Jednolitego Pliku Kontrolnego. Zapisy na w/w szkolenie przyjmowane są do 6 marca 2017 r. w sekretariacie Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów ul. Sportowa 3 lub pod nr tel. (44) 731-31-33. Warunkiem odbycia szkolenia jest zebranie się grupy min. 10 osób. Szkolenie odbywać się będzie w siedzibie Fundacji, a koszt szkolenia w całości pokryje Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów.

Serdecznie zapraszamy.

17.02.2017

ZAPISY ROLNIKÓW NA KURS CHEMIZACYJNY

Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów przyjmuje zapisy rolników z terenu  Gminy Kleszczów na szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym (kurs chemizacyjny). Odbycie takiego kursu jest obowiązkowe dla osób, które w swoich gospodarstwach rolnych stosują środki ochrony roślin.         

Zapisy na kurs przyjmowane są do 6 marca 2017r. w sekretariacie Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów ul. Sportowa 3 lub pod nr tel. (44) 731-31-33. Warunkiem rozpoczęcia kursu jest zebranie się grupy min. 25 osób. Kurs w całości sfinansowany jest przez Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów. Serdecznie zapraszamy.

17.02.2017

CENTRUM INNOWACJI BIZNESOWEJ W BEŁCHATOWIE

Centrum Innowacji Biznesowej to miejsce, w którym przedsiębiorca uzyska informacje o instrumentach wspierających innowacyjność.

Przedsiębiorcy mogą kontaktować się z Doradcami Biznesu, którzy pracują w CIB w Bełchatowie i pełnią funkcję przewodników po szeregu projektach, programach, konkursach czy też innych działaniach istotnych z punktu widzenia danego przedsiębiorcy.

Doradcy Biznesu posiadają szeroką wiedzę na temat strategicznych działań podejmowanych przez region w zakresie wspierania rozwoju innowacyjności, internacjonalizacji, najnowszych technologii, itp. Doradcy pomagają inicjować i realizować działania wspierające biznes w regionie.