27.02.2017

TERMINY PRZYJĘĆ LEKARZA PEDIATRY MARZANNY BARTOSIEWICZ W MIESIĄCU MARCU

Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów informuje,że lekarz pediatra Marzanna Bartosiewicz będzie przyjmować pacjentów w marcu we wtorki 7,14,21,28, w godz. 9:00 - 12:00 oraz soboty 4,25 w godz.9:00 - 12:00 pokój nr 116 w Ośrodku Zdrowia w Kleszczowie.

20.02.2017

NOWY REGULAMIN DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Zarząd Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów  pragnie poinformować, że w dniu 15 lutego 2017r. podjął Uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowania emisji reklam przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Kleszczów.

20.02.2017

ZAPISY NA SZKOLENIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów planuje w miesiącu marcu/kwietniu  br. zorganizować szkolenie dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Kleszczów w zakresie zmian wprowadzonych w styczniu 2017 r. dotyczących podatku VAT oraz Jednolitego Pliku Kontrolnego. Zapisy na w/w szkolenie przyjmowane są do 6 marca 2017 r. w sekretariacie Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów ul. Sportowa 3 lub pod nr tel. (44) 731-31-33. Warunkiem odbycia szkolenia jest zebranie się grupy min. 10 osób. Szkolenie odbywać się będzie w siedzibie Fundacji, a koszt szkolenia w całości pokryje Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów.

Serdecznie zapraszamy.

17.02.2017

ZAPISY ROLNIKÓW NA KURS CHEMIZACYJNY

Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów przyjmuje zapisy rolników z terenu  Gminy Kleszczów na szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym (kurs chemizacyjny). Odbycie takiego kursu jest obowiązkowe dla osób, które w swoich gospodarstwach rolnych stosują środki ochrony roślin.         

Zapisy na kurs przyjmowane są do 6 marca 2017r. w sekretariacie Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów ul. Sportowa 3 lub pod nr tel. (44) 731-31-33. Warunkiem rozpoczęcia kursu jest zebranie się grupy min. 25 osób. Kurs w całości sfinansowany jest przez Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów. Serdecznie zapraszamy.

17.02.2017

CENTRUM INNOWACJI BIZNESOWEJ W BEŁCHATOWIE

Centrum Innowacji Biznesowej to miejsce, w którym przedsiębiorca uzyska informacje o instrumentach wspierających innowacyjność.

Przedsiębiorcy mogą kontaktować się z Doradcami Biznesu, którzy pracują w CIB w Bełchatowie i pełnią funkcję przewodników po szeregu projektach, programach, konkursach czy też innych działaniach istotnych z punktu widzenia danego przedsiębiorcy.

Doradcy Biznesu posiadają szeroką wiedzę na temat strategicznych działań podejmowanych przez region w zakresie wspierania rozwoju innowacyjności, internacjonalizacji, najnowszych technologii, itp. Doradcy pomagają inicjować i realizować działania wspierające biznes w regionie.

16.02.2017

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI O DOFINANSOWANIE MATERIAŁU SIEWNEGO ZBÓŻ JARYCH I SADZENIKÓW

Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów informuje, że w związku z upływem terminu zapisów na zboża jare i sadzeniaki zostały wysłane zapytania ofertowe na zakup materiału siewnego zbóż jarych i sadzeniaków do pięciu centrali nasiennych. Oferty będą składane do dnia 1 marca br., a planowany termin dostawy zbóż jarych i sadzeniaków dla rolników , którzy założyli wnioski to 16 i 17 marca 2017r

O ostatecznym terminie, miejscu oraz kwocie dopłaty Fundacja poinformuje każdego rolnika telefonicznie.

 

16.02.2017

MOSTOSTAL KRAKÓW PRZEJMUJE RUBOR

Nowy inwestor należy do grupy Budimex.To spółka budowlana, świadcząca usługi w zakresie produkcji i monatżu konstrukcji stalowych. Mostostal Kraków inwestuje obecnie w park maszynowy krakowskiej Wytwórni Konstrukcji Stalowych, rozpoczynając budowę nowoczesnej technologicznie malarni konstrukcji.

09.02.2017

INFORMACJA O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA PRACY W FRGK - UNIEWAŻNIENIE KONKURSÓW

Informujemy, że w wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko ds. pozyskiwania środków unijnych i zewnętrznych oraz stanowisko ds. zamówień publicznych, wpłynęły po trzy oferty na każdy z w/w konkursów. W wyniku analizy merytorycznej żaden z kandydatów nie zakwalifikował się do drugiego etapu konkursu. W związku z powyższym konkursy zostały unieważnione.  

30.01.2017

TERMINY PRZYJĘĆ LEKARZA PEDIATRY MARZANNY BARTOSIEWICZ W MIESIĄCU LUTY

Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów informuje,że lekarz pediatra Marzanna Bartosiewicz będzie przyjmować pacjentów w lutym we wtorki 7,14,21,28, w godz. 9:00 - 12:00 oraz soboty 4,25 w godz.9:00 - 12:00 pokój nr 116 w Ośrodku Zdrowia w Kleszczowie.

23.01.2017

BEZPŁATNE KONSULTACJE

Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Kleszczów na bezpłatne konsultacje, które odbywać się będą w każdy wtorek w godzinach 9:00 - 14:00 w siedzibie Fundacji.

 

Zakres usług świadczonych przez Punkt Konsultacyjno Doradczy:

 

1. pomoc w wypełnianiu wniosków o dotacje do Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie dla:

   - osób rozpoczynajacych działalność gospodarczą ( nabory wniosków w trybie ciagłym w 2017r.)

   - przedsiębiorców na doposażenie miejsc pracy ( nabory wniosków w trybie ciągłym w 2017r.)

2. pomoc w wypełnianiu wniosków o dotacje do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla:

  - rolników na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, typ operacji „Premie na         rozpoczęcie działalności pozarolniczej" ( nabór wniosków w I kw.2017r.)

  - rolników prowadzących małe gospodarstwa, zamierzających rozpocząć pozarolniczą działaność gospodarczą, typ       operacji „Restrukturyzacja małych gospodarstw" ( nabór wniosków w I kw.2017r.)

Pierwsze konsultacje od 24.01.2017r. Zapraszmy.

3. pomoc w wypełnianiu wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla woj. łódzkiego, dla:

   - przedsiebiorców planujacych inwestycje w badania i innowacje ( nabór wniosków I i II kw.2017r.)

4. konsultacje w sprawach zwiazanych z organizacją, powstawaniem grup producenckich na terenie gminy Kleszczów.

 

Pierwsze konsultacje od 24.01.2017r. Zapraszamy