Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów
została powołana do życia w 1994 roku przez Radę Gminy a jej głównym celem jest tworzenie i zapewnienie najlepszych warunków dla inwestorów krajowych i zagranicznych oraz promowanie oferty inwestycyjnej Gminy Kleszczów.

 

Działalność Fundacji nie ogranicza się jedynie do pozyskiwania nowych inwestorów ale w równej mierze zajmuje się wspieraniem lokalnej przedsiębiorczości, inicjowaniem współpracy gospodarczej pomiędzy istniejącymi i nowymi podmiotami.

Równolegle do prowadzonej aktywności związanej z pomocą finansową Fundacja dysponuje pakietem narzędzi mającym na celu rozwój potencjału ludzkiego.

Z inicjatywy FRGK w roku 2000 powstał Energoserwis Kleszczów. Fundacja jest również udziałowcem Bełchatowsko - Kleszczowskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego.

 

Zakres i sposób działania FRGK określa jej statut.

Statut FRGK tekst jednolity 2019