Regulamin dofinansowania kosztów przgotowania zawodowego pracowników.

Regulamin przyznawania dofinansowania kosztów przygotowania zawodowego pracowników przez Fundację Rozwoju Gminy Kleszczów.

Regulamin

Umowa o dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego ze Środków Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów.

Umowa

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

Wniosek

Regulamin dofinansowania doskonalenia językowego.

Regulamin
Wniosek

Regulamin dofinansowania doskonalenia zawodowego.

Regulamin
Wniosek

Regulamin nagradzania najwybitniejszych uczniów i studentów "Plebiscyt Talent".

Regulamin

Regulamin programu pomocy w zakresie rozwoju i obniżenia kosztów produkcji rolniczej poprzez dofinansowanie zakupu materiału siewnego zbóż oraz sadzeniaków na terenie Gminy Kleszczów

Regulamin
Wniosek

Regulamin dofinansowania emisji reklam przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Kleszczów

Regulamin
Wniosek

Regulamin dofinansowania wyjazdów językowych

Regulamin, wniosek

Regulamin programu pomocy w zakresie rozwoju i obniżenia kosztów produkcji rolniczej poprzez poprawę jakości gleb wykorzystywanych rolniczo na terenie Gminy Kleszczów

Regulamin wapnowania
Wniosek

Regulamin oddawania nieruchomości  w dzierżawę w Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów

Regulamin dzierżawy
wzór protokołu zdawczo odbiorczego
wzór umowy dzierżawy
wzór wniosku o dzierżawę