ROLNICTWO

 

Oto liczby które
określają skalę projektu:

 

589 działek
854 ha gruntu
162 rolników

Fundacja w ramach realizacji zadań statutowych organizuje akcję zasilenia terenów rolniczych wapnem nawozowym 2015/2016. Po zebraniu wniosków odbyło się spotkanie z przedstawicielami sołectw i przedyskutowano szczegóły przedsięwzięcia.

 

Dalszy harmonogram przedstawia się następująco:
- wrzesień 2015 - pobranie próbek gleby na potrzeby badań laboratoryjnych,
- listopad/grudzień 2015 - przetarg na dostawę wapna,
- lato 2016 (po żniwach) - dostawa wapna.

 

Kolejnym wsparciem na jake mogą liczyć rolnicy z Gminy Kleszczów jest wprowadzenie w 2016r. przez Fundację Rozwoju Gminy Kleszczów programu pomocy w zakresie rozwoju i obniżenia kosztów produkcji rolniczej poprzez dofinansowania zakupu materiału siewnego zbóż oraz sadzeniaków na terenie Gminy Kleszczów. Podmiot biorący udział w programie może otrzymać w danym roku realizacji programu nie więcej niż 500 kg zbóż jarych, 500 kg zbóż ozimych oraz 500 kg sadzeniaków. Rolnicy biorący udział w programie będący właścicielem i dzierżawcą powyżej 20 ha może otrzymać w danym roku realizacji programu nie więcej niż 1000 kg zbóż jarych, 1000 kg zbóż ozimych oraz 1000 kg sadzeniaków.